HT LOVE HOTEL

Các loại phòng
Phòng 1 giường HT LOVE

Phòng 1 giường HT LOVE

Giá: 500.000 vnđ

Phòng sạch đẹp - Rộng - Thoáng mát - Tiện nghi
Cho thuê linh hoạt: thuê theo giờ, thuê theo ngày, thuê theo tháng hoặc thuê dài hạn.

Chi tiết

Phòng 2 giường HT LOVE

Giá: 0 vnđ

Phòng sạch đẹp - Rộng - Thoáng mát - Tiện nghi
Cho thuê linh hoạt: thuê theo giờ, thuê theo ngày, thuê theo tháng hoặc thuê dài hạn.

Chi tiết

Phòng 2 giường HT LOVE
Phòng 1 giường Ngọc Thịnh

Phòng 1 giường Ngọc Thịnh

Giá: 0 vnđ

Phòng sạch đẹp - Rộng - Thoáng mát - Tiện nghi
Cho thuê linh hoạt: thuê theo giờ, thuê theo ngày, thuê theo tháng hoặc thuê dài hạn.

Chi tiết

Phòng 2 giường Ngọc Thịnh

Giá: 0 vnđ

Phòng sạch đẹp - Rộng - Thoáng mát - Tiện nghi
Cho thuê linh hoạt: thuê theo giờ, thuê theo ngày, thuê theo tháng hoặc thuê dài hạn.

Chi tiết

Phòng 2 giường Ngọc Thịnh
Phòng Gia đình Ngọc Thịnh

Phòng Gia đình Ngọc Thịnh

Giá: 0 vnđ

Phòng sạch đẹp - Rộng - Thoáng mát - Tiện nghi
Cho thuê linh hoạt: thuê theo giờ, thuê theo ngày, thuê theo tháng hoặc thuê dài hạn.

Chi tiết